[home]
Návody a postupy        


Aktualizované: 17.06.11

Úvod
Novinky na stránke

Technické informácie
História auta
Súčasnosť
Denníček
Návody a postupy [10]

Fotogaléria [1863]

Download
Myšlienky

Fórum
Linky
<<prejsť na Návody a postupy

Výmena zámky riadenia (skúsenosti) [01.02.2004 a 07.02.2004]

Moje skúsenosti
     Boli sme na aute u známych, asi 100km od nášho bydliska. Už keď sme sa poberali domov, šiel som naštartovať. No nemohol som zasunúť úplne celý kľúčik do "zapaľovania". Hneď som vedel že je zle, pretože to isté sa mi raz stalo už asi pred 1,5 rokom. Vtedy som nebol veľmi ďaleko a zavolal som si na pomoc otca. Tomu sa vtedy asi po hodine skúšania náhodou kľúčik podarilo zasunúť. Doma sa to ešte poriadne premazalo a fungovalo to bezchybne ďalej. Jeden známy nám hneď vravel, aby sme tú zámku aj tak vymenili. No my na to, že načo zbytočne investovať do toho, čo zatiaľ funguje:)
     Tentokrát sa nám už do zámky kľúčikom dostať nepodarilo a tak sme začali špekulovať nad tým, ako ju vymontovať, aby sme mohli zájsť domov. Situáciu nám zhoršilo aj to, že sa nám "podarilo" zamknúť volant. O naštartovanie samozrejme nešlo, to sa dá aj bez kľúčika. Stačí odskrutkovať dva mikrošróbiky (zaplombované farbou) zospodu telesa zámky, samotnú spínaciu skrinku zo zámky vybrať a naštartovať bez vloženia kľúčiku do zámky. Ako to ale funguje? Vysvetlenie:


Zámka - zospodu (vpravo) s odmontovanou spínaciou skrinkou (vľavo)
1 - obdĺžnikový výčnelok, ktorý je v zkompletizovanom stave zasunutý do drážky v spínacej skrinke.
2 - Drážka v spínacej skrinke.
Spínaciu skrinku teda stačí odskrutkovaním dvoch šróbikov od zámky oddeliť, vložiť do nej podobný predmet (hoci aj koniec kľúčika alebo šróbovák) a može sa štartovať:)
3 - závitové dierky na mikrošróby, ktorými je spínacia skrinka k zámke pripevnená.


     Naštartovať sa samozrejme dá v núdzovej situácii aj "káblikmi". Teda pri našej poruche šlo naozaj len o odstránenie zámky, aby sa dalo krútiť volantom.
     Zámkový komplet pozostáva z dvoch častí: z držiaka a zo samotnej zámky zasunutej do držiaka.
Komplet - otočený o 90 stupňov doprava (pre lepšiu manipuláciu); žlté šípky ukazujú dva miesta šróbov upevnenia držiaka k autu - vľavo býva normálny šrób, vpravo šrób (na starších typoch oba šróby) s valcovitou hlavičkou - pre odskrutkovanie sú potrebné kliešte; červená šípka ukazuje miesto spojenia držiaka so zámkou

     Držiak je so zámkou spojený plombou - šróbom bez hlavičky (v mieste kde ukazuje červená šípka). 
takto vyzerá nový šrób spájajúci držiak so zámkou - po založení a zaskrutkovaní sa šesťhranová hlavička na mieste vyznačenom žltou čiarou utrhne (silou doťahovania).
A to je tá hlavná finta problému demontovania zámky z držiaka:) Keby sa nám nezamkol ten volant, bolo by možné celý komplet jednoducho vybrať - vytiahnuť (pri zamknutom volante tomu bránila zasunutá tyč zámky do volantovej tyče; v opačnom prípade - pri nezamknutom volante by však najprv bolo treba samozrejme demontovať volant a páčky - lucasy).
Pre nás existovali len dva možné riešenia. Tenkým vrtákom tento šrób prevŕtať a následne ho odskrutkovať vyťahovákom (je to asi dosť náročné riešenie), alebo prevŕtať šrób po celej šírke, čo takisto nie je jednoduché pre zlý prístup. My sme sa snažili zrobiť to tým druhým spôsobom, no poprevŕtalo sa to kade tade, len priamo cez šrób nie.
     Keď to už bolo dostatočne zoslabené, chytili sme zámku "hasákom" a surovo ju od držiaka utrhli. Tým sme síce zničili aj samotný držiak, no čo už:) Držiak sme dočasne prišróbovali naspäť (pre demontáž by sme museli dať dolu volant a prepínače smeroviek a stieračov), pozakladali sme najpotrebnejšie veci (plasty a spínač svetiel) a šli domov:)

(ono sa ten šrób dá vyskrutkovať aj jednoduchšie a to tak, že sa zapíli drážka cez držiak až trochu cez šrób a šrób sa potom jednoducho šrobovákom vyskrutkuje :)

 foto, ako to vyzeralo v "núdzovom režime" - kým sme nenamontovali novú zámku (špagátom priviazaná spínacia skrinka) - klikni

Čo bolo treba kúpiť (zohnať) nové
  • držiak zámky v cene asi 400,-Sk (v našom prípade 417,-Sk)
  • zámku (dodáva sa len spolu so spínacou skrinkou) v cene cca 900-1000,-Sk (u nás 988,-Sk) - typ FAB 6008 (totožný typ pre Š105/120, Favorit a Felicia M95)

nová zámka so spínacou skrinkou + odlišný tvar nových kľúčov - rovnaký ako tvar kľúčov Š Favorit/Felicia M95


nová zámka upevnená v novom držiaku (pohľad zozadu); nový držiak je na rozdiel od pôvodného hliníkového odliatku zváraný celok z (neviem akého) kovu; vľavo na držiaku vidno spájajúci "bezpečnostný" šrób už s utrhnutou hlavičkou (tento šrób je možné pred utrhnutím hlavičky upraviť pre prípadnú demontáž - napr. odpílením trhacej hlavičky a vypílením drážky pre šróbovák)

Montáž novej zámky

1. Demontujeme volant (vyšróbujeme kryt volantu - dva šróby zospodu, odkrútime maticu volantu - priemer 22, a trhneme volantom k sebe)
2. Demontujeme všetky potrebné plastové kryty (horný a dolný).
3. Povolíme šrób unášača (vracača) smeroviek - plechový krúžok s dvoma výčnelkami - nasadený na konci volantovej tyče pred kompletom volantových páčok.
4. Vyberieme teleso páčiek - lucasov - z volantobej tyče.
5. Vyšróbujeme starý držiak zámky.

Po demontáži všetkého potrebného by sa vám mal naskytnúť takýto pohľad. Dajte pozor, aby ste mali správne natočenú "čiernu rúru" - otvorom pre tyč zámky doprava.
Dole pri pedáloch visí teleso prepínačov z hriadeľa volantu.

6. Poprekladáme káble zo starej spínacej skrinky do novej. Pred touto činnosťou odporúčam odpojiť akumulátor, lebo sa vám može stať to čo mne - náhodou sa mi dotkli "tie pravé" 2 kábliky a už to "cuklo" s motorom:)
7. Prišróbujeme nový komplet zámky, vyskúšame funkčnosť zamykania a funkčnosť štartovania.
8. Ak funguje, založíme naspäť prepínače a potom unášač do rovnakej polohy, aká bola pred demontážou (a ak nefunguje, tak bude niekde chyba ).


Hotové by to malo vyzerať asi takto.

9. Pozakladáme na svoje pôvodné miesta všetky kryty a založíme volant (dávajte pozor aby bol presne rovno)

Tým by malo byť všetko hotové.

Záver
     Pri montáži novej zámky som sa nestretol so žiadnými veľkými problémami. Všetko funguje dobre. Kľúčikom sa otáča trochu ťahšie ako na pôvodnej zámke, no to je spôsobené tým, že pôvodná zámka už bola vyloganá [25.03.2004 - (doplnené) - takmer dva mesiace od montáže: zámka je už zabehnutá a ide ľahko a dobre].

 čo mi ostalo (foto) - klikni (stará nefunkčná zámka, rozbitý držiak, starý pár kľúčov a jediná funkčná vec - spínacia skrinka:)