[home]
Návody a postupy        


Aktualizované: 17.06.11

Úvod
Novinky na stránke

Technické informácie
História auta
Súčasnosť
Denníček
Návody a postupy [10]

Fotogaléria [1863]

Download
Myšlienky

Fórum
Linky
<<prejsť na Návody a postupy

Signalizácia zapnutých / nevypnutých svetiel

     Že aký je rozdiel medzi zapnutými a nevypnutými svetlami? Významovo žiadny. No v "teórii kontroliek" je rozdiel dosť veľký.
     Čo sa týka signalizácie zapnutých svetiel, tak tá sa dá využiť hlavne v zimnom období, kedy je svietenie povinné aj cez deň a z auta sa nedá zistiť, či svietime, alebo nie. Používa sa svetelná "kontrolka". Stačí sa na ňu pozrieť a hneď sa vie, či sa svieti alebo nie.
     Funkcia signalizácie nevypnutých svetiel je opačná. Pri odstavení auta nám dáva na vedomie, že sme zabudli svetlá vypnúť, čo sa stáva tiež buď v zimnom období cez deň, alebo napr. keď sa vychádza s autom za tmy alebo hmly a do cieľa sa prichádza už za vidna. Používa sa akustická signalizácia.

Signalizácia zapnutých svetiel
     Vo všetkých typoch prístrojových dosiek v Š105-136 je prichystaná kontrolka so zeleným sklíčkom na takéto použitie (v literatúre označovaná ako kontrolka pre dodatočné zariadenie, pre tlmené svetlá alebo pre vonkajšie osvetlenie vozidla - "zvláštna výbava"). Vo väčšine prípadov je však od výroby buď nezapojená (káble) alebo v nej nie je osadená žiarovka. V tom druhom (lepšom) prípade, v akom som sa ocitol aj ja, stačí vybrať prístrojovú dosku (postup v článku Montáž otáčkomera) a žiarovku (12V, 2W) jednoducho založiť. V opačnom prípade treba zohnať aj objimku (ak tam nie je) a napojiť na ňu 2 káble od niektorej zo žiaroviek podsvietenia prístrojovky (platí pre prístrojovku s okrúhlymi prístrojmi - u iných typov by to malo byť podobné - proste to treba pripojiť na podsvietenie, to sa zapína súčasne so zapnutím svetiel, cez deň ho však nevidno - kontrolku áno). Symboly kontrolky svetiel sa v škodovkách používali dva - starší (podobný symbolu diaľkových svetiel, čiarky vľavo sú však našikmo) a novší .
A to je všetko. Jednoduché a efektné. :)

Signalizácia nevypnutých svetiel
     Signalizácia nevypnutých svetiel je o niečo dôležitejšia, pretože keď za vidna zabudneme svetlá zapnúť nevadí až tak, ako keď ich potom zabudneme vypnúť, následkom čoho je po niekoľkých hodinách státia vybitý akumulátor...
     Inštalácia signalizácie do škodovky je veľmi jednoduchá. Základom je kúpenie, zohnanie, alebo spravenie nejakého jednoduchého "pípacieho" zariadenia na 12V. Potom už len treba zariadenie pripojiť do auta na horné šróby (výstupy) dvoch poistiek (v poistkovej skrinke pod volantom - čierna krabička s rozmermi cca 9x4cm) a to takto: "-" (väčšinou modrý vodič) na poistku č. 2 (zľava) a "+" (väčšinou červený vodič) na poistku č. 5.
Funkcia zariadenia je nasledujúca: Poistka č. 2 je spínaná kľúčikom zapaľovania. Pri vypnutom zapaľovaní (kľúčik na 0) je ukostrená, teda na jej výstupe je "-" pól. Pri zapnutom zapaľovaní (kľúčik na 1) je na jej výstupe "+" pól - teda o. i. sú v prevádzke aj všetky spotrebiče. Na poistke č. 5 sú pripojené tlmené (stretávacie) svetlá. Pri zapnutých svetlách je na nej "+", pri vypnutých ani "+", ani "-".

Na "pípanie" samozrejme potrebujeme "+" aj "-":
  • vypnuté svetlá (alebo zapnuté len parkovacie), vypnuté zapaľovanie - nepípa, máme len "-" na poistke 2, chýba nám "+"
  • vypnuté svetlá (alebo zapnuté len parkovacie), zapnuté zapaľovanie - nepípa, na poistke 2 máme "+", na poistke 5 nič
  • zapnuté svetlá (stretávacie), zapnuté zapaľovanie - nepípa, na poistke 2 máme "+", aj na poistke 5 máme "+"
  • zapnuté svetlá (stretávacie), vypnuté zapaľovanie - pípa, - na poistke 2 máme "-" a na poistke 5 máme "+"
Teda pípa to len vtedy, keď máme zapnuté stretávacie svetlá a vyberieme kľúčik. Ak potrebujeme, aby nám to pípalo aj pri zabudnutí vypnúť diaľkové svetlá, najjednoduchším riešením je pripojenie ešte jedného zariadenia na poistky č. 2 a 7 (diaľkové svetlá).

     Takéto zapojenie pripojením priamo na poistky je najjednoduchšie a podľa mňa aj najlepšie. Je tu možnosť zapojiť to napr. aj cez dverný spínač, no je to zbytočne zložité a neefektívne. Skúšal som to, no nakoniec som sa aj tak vrátil k pôvodnému zapojeniu. Proste od auta nik neodchádza bez kľúčikov a keď mu to pri ich vybratí zo zapaľovania začne pípať, vie, že treba vypnúť svetlá. A funkcia parkovacích svetiel je zachovaná (môžme nechať svietiť). Žiadne zbytočnosti:)